Als u contact wilt opnemen met Carla Horsten-Marsé dan kunt u haar als volgt bereiken:

Postadres
Vaartlaan 7
5032 AL Tilburg
Nederland

Telefoon
+31(0)13 468 55 66

E-mail
Persoonlijke reacties, vragen en/of opmerkingen t.a.v. Carla: atelier@carlahorsten.nl

Vragen n.a.v. deze website en/of andere uitingsvormen t.a.v. PR: pr@carlahorsten.nl